เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงข่าวดีสำหรับเกษตรตัวจริงทุกท่าน แจกฟรีให้ทดลอง ชีวภัณฑ์อินทรีย์ จุลลินทรีย์น้ำลึก "กลุ่มเกษตรมืออาชีพต้องทำแบบก้าวหน้า"

ข่าวดีสำหรับเกษตรตัวจริงทุกท่าน
แจกฟรีให้ทดลอง ชีวภัณฑ์อินทรีย์ จุลลินทรีย์น้ำลึก
"กลุ่มเกษตรมืออาชีพต้องทำแบบก้าวหน้า"
ได้เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อขอรับ ชีวภัณฑ์อินทรีย์
ไปทดลองกับแปลงเกษตรของท่าน ฟรี....
เพียงท่านระบุ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ พร้อมถ่ายรูปแปลงเกษตร
ของท่าน ส่งเข้ามาในคอมเมมนต์ด้านล่าง แสดงความคิดเห็น
ทางศูนย์เราจะติดต่อกลับไป เพื่อตรวจสอบยืนยันที่อยู่
ในการส่งตัวอย่างของชีวภัณฑ์อินทรี จุลลินทรีย์น้ำลึก
ไปให้ท่านครับ
ทำเกษตรให้มีต้นทุนต่ำ มีกำไร และปลอดภัยต้องทำแบบ
" เกษตรมือาชีพ ต้องทำแบบก้าวหน้า"
Smart Kasetthai ศูนย์จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ 0838104949 Line Id. toke2871
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
โพสต์โดย: สาคร สุบิน | เมื่อวันที่: 18 มีนาคม 2559 | IP: 49.48.243.145