เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอาภรณ์ นุบาล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-7566814
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิชาการศึกษา นายวีรพงษ์ โคตรบัว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-3914564
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครู นางบุญยัง คำแพง
ตำแหน่ง: ครู
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-3914564
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางปาริชาติ ผาพันธ์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-3911670
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวยุพิน ชาวโพธิ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 085-4573993
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็ก นางกฤษณา ศรีสนั่นวงษ์
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: