เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลนาแพง นายสมพงษ์ ศรีมนตรี
ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0815749376
อีเมล์: sompongm8@gmail.com
Facebook:
Line ID:
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง นายสุวิทย์ พันธมุย
ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 090820997
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง นายฉลอง แก้วมูลมุข
ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0819652354
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาแพง นายช่วง บุตรสีเขียว
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0887361484
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง นางจุฬารินทร์ สีหานู
ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0894678890
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: