เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า ศูนย์สูบนำ้บ้านนาแพงหมู่ที่ 5 (แพลอย)(ตามแบบ EPP02/44)
 
ลงวันที่:
7 มีนาคม 2562
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: