เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศ ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 
ลงวันที่:
5 มิถุนายน 2560
รายละเอียด:
เป็นกระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อการให้บริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด: