เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
ลงวันที่:
2 มกราคม 2560
รายละเอียด:
หากราษฎรหรือประชาชน  ท่านใดประสงค์แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาแพง  ขอให้พิมพ์แบบรับฟังความคิดเห็นแล้วไปยื่นในกล่องรับฟังความคิดเห็น  ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ต่อไป  เพื่อเทศบาลตำบลนาแพง  จะนำความคิดเห็นด้านต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไข  การปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด: