เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
ลงวันที่:
30 มกราคม 2561
รายละเอียด:
บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เอกสารดาวน์โหลด: