เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
ลงวันที่:
19 มกราคม 2561
รายละเอียด:
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน  ๑  อัตรา
สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลนาแพง
เอกสารดาวน์โหลด: