เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

More
วันที่: 15 กันยายน 2559

ข่าวสารจากผู้บริหาร


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

More
วันที่: 15 กันยายน 2559

แผนพัฒนาสามปี

More
วันที่: 6 กรกฎาคม 2558
More
วันที่: 6 กรกฎาคม 2558
กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ภาพกิจกรรรม

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (อีสาน) ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง  นำโดยนายสมพงษ์  ศรีมนตรี  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง  ได้จัดโครงการดังกล่าว .....
เมื่อวันที่: 12 เมษายน 2560
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
.....
เมื่อวันที่: 24 มีนาคม 2560
โครงการส่งเสริมทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและยาวชน ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2560
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ระดับอำเภอ ประจำปี 2559
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสันติ .....
เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
.....
เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2559
โครงการผู้สูงอายุอนามัยดีวิถีไทย ประจำปี 2559
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลนาแพง  
ระหว่างวันที่  4  -  5  สิงหาคม  2559  
ณ  วัดโนนศิลา &n .....
เมื่อวันที่: 4 สิงหาคม 2559

Facebook เทศบาล


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา