เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กำลังโหลด


ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 1 ตุลาคม 2559

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
กิจการสภากล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ภาพกิจกรรรม

“รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 220 ปี
วั เมื่อวันที่: 28 พฤศจิกายน 2560
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560
วัดชัยประสิทธิ์  บ้านโนนงาม  ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น .....
เมื่อวันที่: 15 พฤศจิกายน 2560
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี  2560
.....
เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2560
วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560
.....
เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2560
บุญประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน 2560
สำหรับประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน ประจำปี 2558
อบจ.ขอนแก่น - อบจ.ชัยภ .....
เมื่อวันที่: 6 พฤษภาคม 2560
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (อีสาน)  ใส่ใจผู้สูงอายุ  ประจำปี  พ.ศ.  2560
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง  นำโดยนายสมพงษ์  ศรีมนตรี  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง  ได้จัดโครงการดังกล่าว .....
เมื่อวันที่: 12 เมษายน 2560

Facebook เทศบาล


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ