เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

           ด้วยเทศบาลตำบลนาแพง  กำหนดการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2559

เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2559