เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560


เมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2560