เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงบุญประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน 2560

สำหรับประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน ประจำปี 2558
อบจ.ขอนแก่น - อบจ.ชัยภูมิ  จัดตรงกับวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสามหมอ - โนนทัน อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชมขวนบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลนาแพง และขบวนบุญบั้งไฟจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลต่าง ๆ ทั้งอำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอใกล้เคียง พร้อมทั้งอำเภอในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามเพื่องชิงเงินรางวัลขบวนแห่....

เมื่อวันที่: 6 พฤษภาคม 2560