นายสมพงษ์ ศรีมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาแพง

วิสัยทัศน์ (Vision)


เทศบาลตำบลนาแพง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประชาชนมีความมั่นคง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายธีรนันท์ เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาล

ข้อมูลข่าวสาร

  ข่าวประชาสัมพันธ์
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2556 11:46
View ตำแหน่งที่ว่าง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2556 09:52
View ประกาศ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( หน่วยกู้ชีพ )
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 13 เม.ย. 2556 00:21
View ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 12 เม.ย. 2556 13:15
View ภาษีบำรุงท้องที่ 2556
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2556 11:53
View ภาษีป้าย 2556
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2556 11:45
ข่าวทั้งหมด » 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
View ประกาศสอบราคาจ้าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแพง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 ส.ค. 2557 10:27
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 23 มิ.ย. 2557 15:21
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,6,8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:29
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ 8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:28
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงามหมู่ 1 และบ้านแก้งค้อ หมู่ 2
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:25
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:24
ข่าวทั้งหมด » 

ภาพกิจกรรรม

งานบุญบั้งไฟ 57 งานบุญบั้งไฟ 57
เมื่อวันที่: 22 พ.ค. 2557 11:23
ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557
เมื่อวันที่: 26 ก.พ. 2557 09:29

กำลังโหลด

กำลังโหลด

ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ