นายสมพงษ์ ศรีมนตรี
นายกเทศมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)


เทศบาลตำบลนาแพง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประชาชนมีความมั่นคง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายธีรนันท์ เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาล

ข้อมูลข่าวสาร

  ข่าวประชาสัมพันธ์
New เทศบาลตำบลนาแพงประกาศสอบราคา
โดย: ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เมื่อวันที่: 15 ก.ย. 2557 09:50
New เรื่องสอบราคา
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 15 ก.ย. 2557 09:44
View ประกาศ เทศบาลตำบลนาแพง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 5 ก.ย. 2557 13:01
View ประกาศ เทศบาลตำบลนาแพง เรื่อง สอบราคาจ้างถมสระนำ้หลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 5 ก.ย. 2557 12:55
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2556 11:46
View ตำแหน่งที่ว่าง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2556 09:52
ข่าวทั้งหมด » 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
View ประกาศสอบราคาจ้าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแพง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 ส.ค. 2557 10:27
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 23 มิ.ย. 2557 15:21
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,6,8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:29
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ 8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:28
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงามหมู่ 1 และบ้านแก้งค้อ หมู่ 2
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:25
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:24
ข่าวทั้งหมด » 

ภาพกิจกรรรม

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์นะที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย
เมื่อวันที่: 4 ก.ย. 2557 09:03
การจัดตั้งศูนย์ปองดองสมานฉันท์
เมื่อวันที่: 18 มิ.ย. 2557 09:27
ภาพการร่วมกันทำกิจกรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในเทศบาลให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่: 6 มิ.ย. 2557 09:00
งานบุญบั้งไฟ 57 งานบุญบั้งไฟ 57
เมื่อวันที่: 22 พ.ค. 2557 11:23
ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557
เมื่อวันที่: 26 ก.พ. 2557 09:29


กำลังโหลด

กำลังโหลด

ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ