วิสัยทัศน์ (Vision)


เทศบาลตำบลนาแพง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประชาชนมีความมั่นคง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี พ.ศ.2554

ส.ต.ท.ธีรนันท์ เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาล

ข้อมูลข่าวสาร

  ข่าวประชาสัมพันธ์
View ตำแหน่งที่ว่าง
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 14 ต.ค. 2556 09:52
View ประกาศ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( หน่วยกู้ชีพ )
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 13 เม.ย. 2556 00:21
View ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 12 เม.ย. 2556 13:15
View ภาษีบำรุงท้องที่ 2556
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2556 11:53
View ภาษีป้าย 2556
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2556 11:45
View ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2556
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 22 ม.ค. 2556 11:30
ข่าวทั้งหมด » 
  ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,6,8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:29
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ 8
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:28
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนงามหมู่ 1 และบ้านแก้งค้อ หมู่ 2
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:25
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 12:24
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก้อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งค้อ หมู่ 2 และบ้านนาแพง หมู่ 5
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 4 มี.ค. 2557 11:00
View ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โดย: ทต.นาแพง เมื่อวันที่: 13 ก.พ. 2557 12:50
ข่าวทั้งหมด » 

ภาพกิจกรรรม

ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ภาพกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557
เมื่อวันที่: 26 ก.พ. 2557 09:29

กำลังโหลด

กำลังโหลด

ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ